2008-04-09

Ögårdsskolan och Al-Elowm al-Islamiyya


Flera av den muslimska friskolan Ögårdsskolans elever pekar ut var Al-Elowm al-Islamiyya tidigare låg. Det var en muslimsk friskola i Malmö som stängdes av Yrkesinspektionen efter allvarliga brister 1997. Den låg 300 meter från Ögårdsskolan på andra sidan tunneln under Inre Ringvägen i Malmö. Al-Elowm al-Islamiyya bestod av ett antal baracker som det regnade in i. Nu är alla rivna. Al-Elowm al-Islamiyya anmäldes till Skolverket av sju av skolans egna lärare. Några av lärarna förhördes av SÄPO. Den vanliga polisen var också på plats. Rektorns egen fru stod som revisor. Enligt lärarna stred det mot revisorslagen.


"Al Elowm al Islamia skola i Malmö fick sitt tillstånd indraget 1997. Kritiserats för: Elever med behov av stöd, systemet, arbetssätt och arbetsformer, skolans ledning, lokaler och utrustning, lärarkompetens, skolans resultat och rektorsfunktionen."

Källa:


Rektorn för denna första muslimska friskola Al-Elowm al-Islamiyya i Malmö hette Mohamed Younes. Eleverna från Ögårdsskolan känner till att Al-Elowm al-Islamiyya rivits. Eleverna från Ögårdsskolan berättar att deras föräldrar känner rektorn Mohamed Younes. Därefter berättar Ögårdsskolans elever i detalj vad deras föräldrar sagt om hur pengar försnillades från Al-Elowm al-Islamiyya. Hur kan mellanstadieelever ha sådan kunskap? Det visar sig vara allmänt känt på Rosengård vad som hände på Al-Elowm al-Islamiyya.


Al-Elowm al-Islamiyya hade kontakter med islamister som polisen spionerade på. Al-Elowm al-Islamiyya sände varje fredag sina elever till Islamic Centers moské för fredagsbön. När Al-Elowm al-Islamiyya fick stänga övertalade personalen Bejzat Becirov som är VD för Islamic Center att ta över eleverna. Detta embryo blev till den nya muslimska friskolan Ögårdsskolan, som byggdes 300 meter längre bort i anslutning till Islamic Centers moské.


Inga kommentarer: